Procedura tworzenia polskiego związku sportowego a stosowanie ustawy prawa o sporcie i prawa o stowarzyszeniach

sportowiec28   12 sty 2014   Liczba komentarzy 3

Zgodnie z ustawą o sporcie - związek sportowy TWORZY polski związek sportowy, który podlega wpisowi do KRS. Jednocześnie w sprawach nieuregulowanych stosuje się prawo o stowarzyszeniach, w tym m. in. przepisy o komitecie założycielskim i liście założycieli.

Powstały największe wątpliwości:
Czy w takim przypadku lista założycieli ograniczona będzie do jednego podmiotu-istniejącego związku sportowego i będzie podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji a uchwały potrzebne do rejestracji w KRS (M.IN. o przyjęciu statutu, wyborze władz, wyborze komitetu założycielskiego) głosowane będą przez członków związku sportowego działającego w formie związku stowarzyszeń- czyli przez podmioty prawne (czyli przez osoby fizyczne uprawnione do reprezentowania danego klubu)
czy może jednak

założycielem jak i podmiotem składającym formularz KRSW20 wraz z załącznikami i uchwałami jest związek sportowy (w osobach członków zarządu-osób uprawnionych do reprezentacji) zamiast komitetu założycielskiego.

Te kwestie powinien rozstrzygnąć ustawodawca

 

Komentarze (3)

 • sp5uar@o2.pl 05 lut 2014, 15:53 0 0 Odpowiedz

  Należy oddzielić podmiot prawa jakim jest związek stowarzyszeń kultury fizycznej lub związek sportowy S.A. od cechy/atrybutu jakim jest status polskiego związku sportowego. Podmiot prawa funkcjonuje zgodnie z prawem o stowarzyszeniach lub prawem spółek handlowych, i może otrzymać atrybut - status pzs. Nie można wymagać tworzenia nowych, zbędnych bytów prawnych.
  Marek Ruszczak, Polski Związek Radioorientacji Sportowej

 • sportowiec28 09 lut 2014, 13:00 0 0 Odpowiedz

  Szanowny Panie Marku,

  Polski Związek Sportowy to nie atrybut czy status związku sportowego, ale odrębny podmiot prawa z odrębnymi władzami i odrębnym nr wpisu do KRS. Proszę zobaczyć główny formularz KRS W20 w polu B.1. pkt 30 - należy wpisać oznaczenie formy prawnej lub rodzaju organizacji. W wykazie na ostatniej stronie formularza, gdzie jest 26 różnych podmiotów - pod nr 23 jest związek sportowy a pod nr 24 POLSKI związek sportowy. Zapewniam też, że Sąd rejestrowy wymaga protokołu zebrania założycielskiego NOWEGO podmiotu i wszystkich uchwał (o powołaniu komitetu założycielskiego, o UTWORZENIU podmiotu, o przyjęciu statutu, o wyborze władz).

  Problem z mojego pierwszego postu nadal nie jest rozwiązany.
  Pozdrawiam,
  TW

 • GoldenTabs 06 sty 2018, 07:22 0 0 Odpowiedz

  ApFFWY https://goldentabs.com/

Odpowiadasz na komentarz użytkownika Nie odpowiadaj

Moja inicjatywa

Zapraszam do zapoznania się z proponowaną przeze mnie inicjatywą. Wyraź swoją opinię na jej temat głosując „za” lub „przeciw”. Każdy głos ma znaczenie.

„Przeniesienie” klubu z rejestru starosty do KRS-u - inicjatywa ustawodawcza

Dnia 21 grudnia 2017 roku, działając na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, jako lobbysta złożyłem wniosek o podjęcie określonej… więcej »

TAK NIE

Badania lekarskie sportowców "do uzdrowienia" - inicjatywa ustawodawcza

W dniu 5 grudnia 2017 roku, działając na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman została wpisana do… więcej »

TAK NIE

Obozy szkoleniowo-sportowe - inicjatywa ustawodawcza

W dniu 22 września, działając na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o  działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa skierowaliśmy wniosek w trybie par. 2 pkt 2. Zarządzenia nr 16… więcej »

TAK NIE