Procedura tworzenia polskiego związku sportowego a stosowanie ustawy prawa o sporcie i prawa o stowarzyszeniach

sportowiec28   12 sty 2014   Liczba komentarzy 4

Zgodnie z ustawą o sporcie - związek sportowy TWORZY polski związek sportowy, który podlega wpisowi do KRS. Jednocześnie w sprawach nieuregulowanych stosuje się prawo o stowarzyszeniach, w tym m. in. przepisy o komitecie założycielskim i liście założycieli.

Powstały największe wątpliwości:
Czy w takim przypadku lista założycieli ograniczona będzie do jednego podmiotu-istniejącego związku sportowego i będzie podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji a uchwały potrzebne do rejestracji w KRS (M.IN. o przyjęciu statutu, wyborze władz, wyborze komitetu założycielskiego) głosowane będą przez członków związku sportowego działającego w formie związku stowarzyszeń- czyli przez podmioty prawne (czyli przez osoby fizyczne uprawnione do reprezentowania danego klubu)
czy może jednak

założycielem jak i podmiotem składającym formularz KRSW20 wraz z załącznikami i uchwałami jest związek sportowy (w osobach członków zarządu-osób uprawnionych do reprezentacji) zamiast komitetu założycielskiego.

Te kwestie powinien rozstrzygnąć ustawodawca

 

Komentarze (4)

 • sp5uar@o2.pl 05 lut 2014, 15:53 0 0 Odpowiedz

  Należy oddzielić podmiot prawa jakim jest związek stowarzyszeń kultury fizycznej lub związek sportowy S.A. od cechy/atrybutu jakim jest status polskiego związku sportowego. Podmiot prawa funkcjonuje zgodnie z prawem o stowarzyszeniach lub prawem spółek handlowych, i może otrzymać atrybut - status pzs. Nie można wymagać tworzenia nowych, zbędnych bytów prawnych.
  Marek Ruszczak, Polski Związek Radioorientacji Sportowej

 • sportowiec28 09 lut 2014, 13:00 0 0 Odpowiedz

  Szanowny Panie Marku,

  Polski Związek Sportowy to nie atrybut czy status związku sportowego, ale odrębny podmiot prawa z odrębnymi władzami i odrębnym nr wpisu do KRS. Proszę zobaczyć główny formularz KRS W20 w polu B.1. pkt 30 - należy wpisać oznaczenie formy prawnej lub rodzaju organizacji. W wykazie na ostatniej stronie formularza, gdzie jest 26 różnych podmiotów - pod nr 23 jest związek sportowy a pod nr 24 POLSKI związek sportowy. Zapewniam też, że Sąd rejestrowy wymaga protokołu zebrania założycielskiego NOWEGO podmiotu i wszystkich uchwał (o powołaniu komitetu założycielskiego, o UTWORZENIU podmiotu, o przyjęciu statutu, o wyborze władz).

  Problem z mojego pierwszego postu nadal nie jest rozwiązany.
  Pozdrawiam,
  TW

 • GoldenTabs 06 sty 2018, 07:22 0 0 Odpowiedz

  ApFFWY https://goldentabs.com/

 • ArnoldMenry 11 mar 2018, 14:56 0 0 Odpowiedz

  If you suffer from from apnea, resting supplements are really not your solution. Slumbering pills provide you with similar negative signs and symptoms as alcoholic drinks would. These supplements relax your breathing passages excessive and definately will become worse your signs. Not only will your signs and symptoms become worse, you could encounter other side results too. Lay off from slumbering pills for any very good night's rest.
  To remove your acne, think about getting an anti--acne skin cream. You might have to test distinct brands to get a single that works for you. Several contra--acne breakouts creams will certainly make the epidermis as well dry or irritate it. You may make up this simply by using a hydrating skin cream also.
  To avoid infections, particularly in females, limit the time you spend from the heat. This means to reduce time spent washing in warm water. Yeast microorganisms adore popular and damp areas for that reason they prosper. Moreover, make sure you prevent sporting any small clothing that could cease correct air circulation within the crotch location.

Odpowiadasz na komentarz użytkownika Nie odpowiadaj

Moja inicjatywa

Zapraszam do zapoznania się z proponowaną przeze mnie inicjatywą. Wyraź swoją opinię na jej temat głosując „za” lub „przeciw”. Każdy głos ma znaczenie.

„Przeniesienie” klubu z rejestru starosty do KRS-u - inicjatywa ustawodawcza

Dnia 21 grudnia 2017 roku, działając na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, jako lobbysta złożyłem wniosek o podjęcie określonej… więcej »

TAK NIE

Badania lekarskie sportowców "do uzdrowienia" - inicjatywa ustawodawcza

W dniu 5 grudnia 2017 roku, działając na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman została wpisana do… więcej »

TAK NIE

Obozy szkoleniowo-sportowe - inicjatywa ustawodawcza

W dniu 22 września, działając na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o  działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa skierowaliśmy wniosek w trybie par. 2 pkt 2. Zarządzenia nr 16… więcej »

TAK NIE