Kwestie fundamentalne dla polskich związków sportowych

Tomasz Dauerman   16 lip 2015   Liczba komentarzy 0

Szanowni Państwo,

działając na rzecz integracji środowisk sportowych i na bieżąco śledząc prace Sejmu, chciałbym Państwu zasygnalizować, że w najbliższym czasie czeka Nas wiele zmian w zakresie funkcjonowania polskiego sportu. O tych zmianach pisałem już w jednym ze swoich artykułów.

Przede wszystkim zmiany te wymuszą na wszystkich polskich związkach sportowych dostosowanie swoich dokumentów organizacyjno-prawnych takich jak statut czy regulamin dyscyplinarny.

Dla części z polskich związków sportowych zmiany te oznaczają konieczność podjęcia niezwłocznych działań umożliwiających spełnienie kryterium legitymowania się przynależnością do właściwej międzynarodowej federacji sportowej.

Kolejnym zagadnieniem, co prawda niewynikającym z planowanej nowelizacji, ale nie mniej istotnym dla funkcjonowania polskich związków sportowych, jest uporządkowanie spraw związanych z ochroną danych osobowych, bo co do zasady polskie związki sportowe spełniają przesłanki do uznania ich jako administratorów danych osobowych.

Mając na uwadze powyższe zmiany, które z pewnością wejdą w najbliższym czasie w życie, już teraz sugeruje podjęcie przez przedstawicieli polskich związków sportowych działań mających na celu dostosowanie swojej działalności pod nowe regulacje. Działania te poprzedzić powinna merytoryczna dyskusja, w której wypracujemy najlepsze dla Państwa rozwiązania.

 

Komentarze (0)

Bądź pierwszy i dodaj komenatrz.

Musisz być zalogowany aby dodać komentarz

Odpowiadasz na komentarz użytkownika Nie odpowiadaj

Moja inicjatywa

Zapraszam do zapoznania się z proponowaną przeze mnie inicjatywą. Wyraź swoją opinię na jej temat głosując „za” lub „przeciw”. Każdy głos ma znaczenie.

Obozy szkoleniowo-sportowe - inicjatywa ustawodawcza

W dniu 22 września, działając na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o  działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa skierowaliśmy wniosek w trybie par. 2 pkt 2. Zarządzenia nr 16… więcej »

TAK NIE

Więcej pieniędzy na sport

Proponuję - w zgodzie z art. 118 ust. 2 Konstytucji RP - podjęcie obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej, dzięki której organizacje sportowe w Polsce będą miały szansę uzyskać dodatkowe środki na… więcej »

TAK NIE