Budowanie wiedzy o sporcie wśród decydentów

Andrzej   29 lip 2015   Liczba komentarzy 1

Posłowie, ministrowie, radni,kandydaci zawsze deklarują, że będą wspierać sport. Czy jednak wiedzą, o czym mówią?
Specjaliści coraz częściej wskazują na ważny aspekt sportu - nie medale grupki, lecz nawyk ruchu przez całe życie mas daje konkretne zyski ekonomiczne. Ale to nie może być ruch byle jaki. To nie może być festyn raz do roku.
Każdy instruktor podczas kursu dowiaduje się, że kultura fizyczna składa się z: rekreacji, wychowania fizycznego, rehabilitacji i sportu kwalifikowanego. W takiej właśnie kolejności, jeśli chodzi o udział procentowy. Tymczasem piramida wydatków funduszy społecznych jest odwrotna (chyba że do kosztów wf policzymy pensje nauczycieli wf). Dlaczego? Co się państwu najbardziej opłaca? Prestiż związany z meczem footballowym czy skokiem Stocha? Czy może zdrowie milionów, co się przekłada na niekorzystanie ze służby zdrowia? Dla przykładu. Mam 56 lat. Sport uprawiam od 42 lat. Płacę dwie składki ubezpieczenia zdrowotnego. Byłem w życiu kilkanaście razy u lekarza - angina, grypa. I tyle. Świadomość tego, że sport jest tylko wierzchołkiem góry lodowej - to początek.
Sport i rekreacja mają różne oblicza. Niektóre dyscypliny wspaniale rozwijają organizm, niektóre czasem go niszczą. Niektóre dyscypliny sportowe są w centrum zainteresowania kibiców, a inne nikogo nie obchodzą. W niektórych zajęcie setnego miejsca jest sukcesem, w innych nawet zwycięstwo może przyjść bez większego trudu. Sport ma zupełnie inne cele niż rekreacja. Tego wszystkiego decydenci nie wiedzą, a przecież to dopiero wstęp, podstawa.
Jakie formy sportu i rekreacji są najpowszechniej regularnie uprawiane? Sztuki walki. Niemal w każdej szkole w Polsce wieczorami odbywają się zajęcia karate, aikido, kick-boxingu itp. Mało kto to wie, mało kto odróżnia sztuki walki od sportów walki. Nic dziwnego, granica jest bowiem zatarta i trudna do zdefiniowania. Już 5-letnie dzieci zaczynają trening. Nastolatkowie startują w zawodach. Potem przy sporcie zostają tylko nieliczni, ale całe rzesze ćwiczą dla zdrowia i rozwoju. Ale nie koniec na tym. Są różne sztuki i sporty walki. Przedstawiciele sportów (jak mma, kick-boxing) unikają aspektu filozoficznego, nie rozumieją idei doskonalenia fizycznego, wewnętrznego, moralnego. Stawiają na zwycięstwo sportowe, pokonanie przeciwnika. Nie można więc wszystkich sztuk i sportów walki wrzucać do jednego worka. Nie można tworzyć jednolitego prawa. To co słuszne w przypadku jednej dyscypliny, odpada przy innej.
No tak. Zamiast postulatu pokazuję same trudności. Ale lobbing to proces. Marzy mi się coroczna wielka gala sztuk i sportów walki pokazująca wszystkie najważniejsze szkoły/federacje działające w Polsce. Coś jak słynna gala w sali paryska. Niedziela, duża hala, wstęp wolny. Pokazy przygotowane przez rok - 10 10-minutowych pokazów. Kto się nie załapie w jednym roku, wystąpi w kolejnym. Relacja filmowa z gali na kanałach sportowych i informacyjnych. Zaproszeni urzędnicy, posłowie, dyrektorzy szkół. Może wtedy upadłyby szkodliwe mity.

 

Komentarze (1)

 • AlbertIdore 06 cze 2018, 18:03 0 0 Odpowiedz

  The prostate is central to the a part of a male's reproductive :. It secretes fluids that assist the transportation and activation of sperm. The prostate is found just in front of the rectum, below the bladder and all around the urethra. When there is prostate problem, it is usually really miserable and inconvenient for the patient as his urinary product is directly affected.

  The common prostate medical problems are prostate infection, enlarged prostate and cancer of the prostate.  Prostate infection, often known as prostatitis, is the most common prostate-related condition in men younger than 55 yrs . old. Infections in the prostate are classified into four types - acute bacterial prostatitis, chronic bacterial prostatitis, chronic abacterial prostatitis and prosttodynia.

  Acute bacterial prostatitis could be the least common of types of prostate infection. It is due to bacteria perfectly located at the large intestines or urinary tract. Patients may feel fever, chills, body aches, back pains and urination problems. This condition is treated by utilizing antibiotics or non-steroid anti-inflammatory drugs (NSAIDs) to alleviate the swelling.

  Chronic bacterial prostatitis is often a condition associated with a particular defect inside gland and also the persistence presence of bacteria in the urinary tract. It can be due to trauma towards the urinary tract or by infections from the rest with the body. A patient may experience testicular pain, back pains and urination problems. Although it is uncommon, it may be treated by removal from the prostate defect followed by the employment antibiotics and NSAIDs to deal with the redness.

  Non-bacterial prostatitis accounts for approximately 90% of most prostatitis cases; however, researchers have not to establish the sources of these conditions. Some researchers think that chronic non-bacterial prostatitis occur as a result of unknown infectious agents while other feel that intensive exercise and high lifting may cause these infections.

  Maintaining a Healthy Prostate

  To prevent prostate diseases, an appropriate weight loss program is important. These are some in the steps you can take to keep your prostate healthy.

  1. Drink sufficient water. Proper hydration is important for overall health and it'll also maintain the urinary track clean.

  2. Some studies advise that a couple of ejaculations a week will prevent cancer of prostate.

  3. Eat steak sparingly. It has been shown that consuming greater than four meals of beef a week will heighten the probability of prostate diseases and cancer.

  4. Maintain an effective diet with cereals, vegetable and fruits to make sure sufficient intake of nutrients required for prostate health.

  The most important measure to take to be sure a proper prostate would be to select regular prostate health screening. If you are forty years of age and above, you should opt for prostate examination one or more times a year.

Odpowiadasz na komentarz użytkownika Nie odpowiadaj

Moja inicjatywa

Zapraszam do zapoznania się z proponowaną przeze mnie inicjatywą. Wyraź swoją opinię na jej temat głosując „za” lub „przeciw”. Każdy głos ma znaczenie.

„Przeniesienie” klubu z rejestru starosty do KRS-u - inicjatywa ustawodawcza

Dnia 21 grudnia 2017 roku, działając na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, jako lobbysta złożyłem wniosek o podjęcie określonej… więcej »

TAK NIE

Badania lekarskie sportowców "do uzdrowienia" - inicjatywa ustawodawcza

W dniu 5 grudnia 2017 roku, działając na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman została wpisana do… więcej »

TAK NIE

Obozy szkoleniowo-sportowe - inicjatywa ustawodawcza

W dniu 22 września, działając na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o  działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa skierowaliśmy wniosek w trybie par. 2 pkt 2. Zarządzenia nr 16… więcej »

TAK NIE

Polityka prywatności

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest TOMASZ DAUERMAN prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: "TOMASZ DAUERMAN 1) KANCELARIA RADCY PRAWNEGO 2) DAUERMAN SPORT MANAGEMENT 3) DAUERMAN CONSULTING", al. Śląska 1, 54-118 Wrocław, nr REGON: 891091900 , e-mail: aktualnosci@dauerman.com.pl, tel. +48 71 794 77 83; (dalej: Administrator, ADO).
  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://lobbingdlasportu.pl
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.
  4. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  5. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  6. Dane osobowe użytkowników mogą być udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości strony internetowej http://lobbingdlasportu.pl stosuje się tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych stron internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej http://lobbingdlasportu.pl/. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny strony internetowej, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy strony internetowej korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   • utrzymania sesji użytkownika strony internetowej (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła,
  4. W ramach strony internetowej http://lobbingdlasportu.pl/ możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
   • "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony,
   • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony,
   • pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy strony http://lobbingdlasportu.pl/ mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika strony internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych stron internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych na stronie internetowej http://lobbingdlasportu.pl/ z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:
   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?
 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.