Postulat zmiany ustawy o sporcie – art. 11 pkt 2 ust. 4, art. 12a, art. 12b

Tomasz Dauerman   17 gru 2015   Liczba komentarzy 0

Pierwsze polskie związki sportowe dostają pisma z wezwaniem do przedłożenia zaświadczeń o przynależności do właściwej międzynarodowej federacji sportowej działającej w sporcie olimpijskim lub innej uznanej przez MKOl. Zamysł – likwidacja kilkunastu polskich związków sportowych, według szacunków – próba dyskryminacji około 250 tysięcy osób uprawiających sporty nieolimpijskie.

Czy to jest ok.? No jasne, że nie! Zapoznałem się z kilkoma opiniami prawnymi powstałymi na przestrzeni kilkunastu ostatnich miesięcy bezpośrednio w Biurze Analiz Sejmowych bądź na jego zlecenie, z zaciekawieniem przeczytałem wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do Ministra Sportu i Turystyki. We wszystkich tych dokumentach są jurydyczne rozważania nad konstytucyjnością aktualnego brzmienia obecnego przepisu. Patrząc z perspektywy zainteresowanych związków można zapytać – i co z tego? I co z tego, skoro Minister wszczyna postępowania, i co z tego, jeśli nawet mamy naruszenie Konstytucji RP, skoro polityczne zamieszanie wokół Trybunału Konstytucyjnego nie rokuje żadnej bliskiej perspektywy rozpatrzenia interesujących nas kwestii.

Co nam pozostaje. Proponuję rozpoczęcie poważnej dyskusji nad kształtem brzmienia tego przepisu tak, by zachowując przestrzeganie fundamentalnych zasad (tzw. model europejski, konsolidacja sportu, standardy etyczno-prawne, przestrzeganie postanowień Karty Olimpijskiej, Światowego Kodeksu Antydopingowego i globalnego charakteru danego sportu) zachęcić do rozpoczęcia procesu legislacyjnego, który pozwoli nam jednocześnie mieć poczucie, że to polski ustawodawca bądź upoważniony organ władzy publicznej będzie decydował o utworzeniu polskiego związku sportowego, a nie de facto organizacja pozarządowa nie podlegająca prawu polskiemu jaką jest MKOl. Może warto powrócić do koncepcji uprawnienia Ministra do określania w drodze rozporządzenia wykazu dyscyplin sportu (z wcześniej skonsultowanymi i racjonalnie przyjętymi kryteriami), w których mogą działać pzs ? Zachęcam do dyskusji i postulatów.

 

Komentarze (0)

Bądź pierwszy i dodaj komenatrz.

Musisz być zalogowany aby dodać komentarz

Odpowiadasz na komentarz użytkownika Nie odpowiadaj

Moja inicjatywa

Zapraszam do zapoznania się z proponowaną przeze mnie inicjatywą. Wyraź swoją opinię na jej temat głosując „za” lub „przeciw”. Każdy głos ma znaczenie.

„Przeniesienie” klubu z rejestru starosty do KRS-u - inicjatywa ustawodawcza

Dnia 21 grudnia 2017 roku, działając na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, jako lobbysta złożyłem wniosek o podjęcie określonej… więcej »

TAK NIE

Badania lekarskie sportowców "do uzdrowienia" - inicjatywa ustawodawcza

W dniu 5 grudnia 2017 roku, działając na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman została wpisana do… więcej »

TAK NIE

Obozy szkoleniowo-sportowe - inicjatywa ustawodawcza

W dniu 22 września, działając na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o  działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa skierowaliśmy wniosek w trybie par. 2 pkt 2. Zarządzenia nr 16… więcej »

TAK NIE