Postulat zmiany ustawy o sporcie – art. 11 pkt 2 ust. 4, art. 12a, art. 12b

Tomasz Dauerman   17 gru 2015   Liczba komentarzy 0

Pierwsze polskie związki sportowe dostają pisma z wezwaniem do przedłożenia zaświadczeń o przynależności do właściwej międzynarodowej federacji sportowej działającej w sporcie olimpijskim lub innej uznanej przez MKOl. Zamysł – likwidacja kilkunastu polskich związków sportowych, według szacunków – próba dyskryminacji około 250 tysięcy osób uprawiających sporty nieolimpijskie.

Czy to jest ok.? No jasne, że nie! Zapoznałem się z kilkoma opiniami prawnymi powstałymi na przestrzeni kilkunastu ostatnich miesięcy bezpośrednio w Biurze Analiz Sejmowych bądź na jego zlecenie, z zaciekawieniem przeczytałem wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do Ministra Sportu i Turystyki. We wszystkich tych dokumentach są jurydyczne rozważania nad konstytucyjnością aktualnego brzmienia obecnego przepisu. Patrząc z perspektywy zainteresowanych związków można zapytać – i co z tego? I co z tego, skoro Minister wszczyna postępowania, i co z tego, jeśli nawet mamy naruszenie Konstytucji RP, skoro polityczne zamieszanie wokół Trybunału Konstytucyjnego nie rokuje żadnej bliskiej perspektywy rozpatrzenia interesujących nas kwestii.

Co nam pozostaje. Proponuję rozpoczęcie poważnej dyskusji nad kształtem brzmienia tego przepisu tak, by zachowując przestrzeganie fundamentalnych zasad (tzw. model europejski, konsolidacja sportu, standardy etyczno-prawne, przestrzeganie postanowień Karty Olimpijskiej, Światowego Kodeksu Antydopingowego i globalnego charakteru danego sportu) zachęcić do rozpoczęcia procesu legislacyjnego, który pozwoli nam jednocześnie mieć poczucie, że to polski ustawodawca bądź upoważniony organ władzy publicznej będzie decydował o utworzeniu polskiego związku sportowego, a nie de facto organizacja pozarządowa nie podlegająca prawu polskiemu jaką jest MKOl. Może warto powrócić do koncepcji uprawnienia Ministra do określania w drodze rozporządzenia wykazu dyscyplin sportu (z wcześniej skonsultowanymi i racjonalnie przyjętymi kryteriami), w których mogą działać pzs ? Zachęcam do dyskusji i postulatów.

 

Komentarze (0)

Bądź pierwszy i dodaj komenatrz.

Musisz być zalogowany aby dodać komentarz

Odpowiadasz na komentarz użytkownika Nie odpowiadaj

Moja inicjatywa

Zapraszam do zapoznania się z proponowaną przeze mnie inicjatywą. Wyraź swoją opinię na jej temat głosując „za” lub „przeciw”. Każdy głos ma znaczenie.

Więcej pieniędzy na sport

Proponuję - w zgodzie z art. 118 ust. 2 Konstytucji RP - podjęcie obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej, dzięki której organizacje sportowe w Polsce będą miały szansę uzyskać… więcej »

TAK NIE