Postulat uchylenia art. 9 ust. 2 ustawy o sporcie

Tomasz Dauerman   28 gru 2015   Liczba komentarzy 0

Niewątpliwie istniejący przepis art. 9 ust. 2 ustawy o sporcie mówiący o tym, iż funkcję prezesa pzs można pełnić nie dłużej niż przez 2 następujące po sobie kadencje, jest pełen sprzeczności. Z jednej przecież strony swego czasu twórcy ustawy podkreślali, że ma mieć ona „liberalny” charakter, z drugiej strony wprowadzali podnoszoną przeze mnie „reglamentację”. A wszystko przez ówczesną sytuację w PZPN. Chyba czas na zmiany.
Warte podkreślenia jest, że w tej samej ustawie w art. 9 ust.1 przewidziano, że kadencja władz pzs nie może być dłuższa niż 4 lata. W mojej ocenie jest to zapis absolutnie wystarczający do zachowania kontroli, by „źli prezesi” nie wykonywali swych funkcji prawie dożywotnio. Pamiętamy przecież, że najwyższą władzą w stowarzyszeniach jest walne zebranie członków (zebranie delegatów). I to właśnie ta władza przynajmniej raz na 4 lata (a może szybciej na nadzwyczajnych zebraniach) ma możliwość oceny pracy i ewentualnej zmiany prezesa. A tak to mamy do czynienia z fikcją. Przecież art. 9 ust.2,po pierwsze : ogranicza się tylko do funkcji prezesa i pomija „kadencyjność” pozostałych członków zarządu, po drugie : nie ma żadnych przeszkód by po 8 latach ( dwóch kadencjach ) były prezes przez kolejne 4 lata był wiceprezesem, a potem znów wrócił na fotel prezesa. To tak jak w wielkiej polityce pozorna roszada Putin-Miedwiediew. A przecież nie o to chodzi. Nie chodzi o prawo pozorne, tylko mądre. Nie zmuszajmy ustawą do ustępowania z funkcji tych prezesów, którzy w znakomity sposób kierują pzs. Dlatego jestem za uchyleniem art. 9 ust. 2 ustawy o sporcie. Zachęcam państwa do dyskusji.

 

Komentarze (0)

Bądź pierwszy i dodaj komenatrz.

Musisz być zalogowany aby dodać komentarz

Odpowiadasz na komentarz użytkownika Nie odpowiadaj

Moja inicjatywa

Zapraszam do zapoznania się z proponowaną przeze mnie inicjatywą. Wyraź swoją opinię na jej temat głosując „za” lub „przeciw”. Każdy głos ma znaczenie.

„Przeniesienie” klubu z rejestru starosty do KRS-u - inicjatywa ustawodawcza

Dnia 21 grudnia 2017 roku, działając na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, jako lobbysta złożyłem wniosek o podjęcie określonej… więcej »

TAK NIE

Badania lekarskie sportowców "do uzdrowienia" - inicjatywa ustawodawcza

W dniu 5 grudnia 2017 roku, działając na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman została wpisana do… więcej »

TAK NIE

Obozy szkoleniowo-sportowe - inicjatywa ustawodawcza

W dniu 22 września, działając na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o  działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa skierowaliśmy wniosek w trybie par. 2 pkt 2. Zarządzenia nr 16… więcej »

TAK NIE