utrzymanie i budowa nowych strzelnic sportowych

miglantz   14 paź 2016   Liczba komentarzy 0

W związku z narastającą presją firm deweloperskich, polegającą na świadomym budownictwie mieszkaniowym w pobliżu istniejących już obiektów (strzelnic, lotnisk itp.) i następujących po wykonaniu inwestycji sporami sądowymi dotyczącymi zbyt dużego hałasu proponuję:
- uregulować prawnie niedopuszczanie do takich inwestycji lub zakazanie roszczeń związanych z hałasem,
- zmianę przepisów dotyczących stref bezpieczeństwa wokół strzelnic sportowych, oraz absurdalnych wymogów budowlanych związanych z tworzeniem nowych obiektów.
- stworzenie przepisów ułatwiających adaptację i dostosowanie istniejących budynków i obiektów na potrzeby strzelectwa - zwłaszcza możliwość przekazywania w wieczyste lub wieloletnie użytkowanie takich obiektów organizacjom pożytku publicznego (kluby sportowe) czy zwłaszcza polski i wojewódzkie związki strzelectwa sportowego. Chodzi zwłaszcza o obiekty po byłych jednostkach wojskowych, komendach policji czy należące do kolei państwowych.

Działania deweloperów już spowodowały zamknięcie kilkunastu obiektów a w toku są kolejne sprawy. Wstyd żeby nawet duże miasta jak Poznań, Szczecin, Kraków itp. nie miały obiektów, na których można by szkolić nie tylko zawodników ale i tak ostatnio popularne wojska OT czy po prostu w ramach PO uczniów, czy tzw. pospolite ruszenie. Brak zasadniczej służby wojskowej powoduje brak umiejętności celnego strzelania wśród społeczeństwa a takie obiekty na pewno przyczyniłyby się do poprawy tej sytuacji.

 

Komentarze (0)

Bądź pierwszy i dodaj komenatrz.

Odpowiadasz na komentarz użytkownika Nie odpowiadaj

Moja inicjatywa

Zapraszam do zapoznania się z proponowaną przeze mnie inicjatywą. Wyraź swoją opinię na jej temat głosując „za” lub „przeciw”. Każdy głos ma znaczenie.

Obozy szkoleniowo-sportowe - inicjatywa ustawodawcza

W dniu 22 września, działając na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o  działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa skierowaliśmy wniosek w trybie par. 2 pkt 2. Zarządzenia nr 16… więcej »

TAK NIE

Więcej pieniędzy na sport

Proponuję - w zgodzie z art. 118 ust. 2 Konstytucji RP - podjęcie obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej, dzięki której organizacje sportowe w Polsce będą miały szansę uzyskać dodatkowe środki na… więcej »

TAK NIE