Zwiększenie znaczenia sportu nieprofesjonalnego dla rozwoju współzawodnictwa

adamt   11 gru 2016   Liczba komentarzy 0

1) Zwiększenie znaczenia sportu amatorskiego w rozwoju dyscyplin sportowych i propagowaniu kultury fizycznej wśród społeczeństwa po przez:
- zwiększenie liczby amatorskich klubów sportowych dzięki uproszczeniu procedur prawnych i struktur organizacyjnych;
- przywrócenie znacznie organizacji takich jako np. UKS;
- uproszczenie struktur organizacyjnych powinno tyczyć zwłaszcza małych lub rozpoczynających swoją działalność kluby, nie prowadzących działalności gospodarczej, i z racji funkcjonowania, których nikt nie ponosi korzyści majątkowych,
- podobnie uproszczenie procedur podatkowych dla organizacyjnych powinno tyczyć zwłaszcza małych lub rozpoczynających swoją działalność kluby, nie prowadzących działalności gospodarczej, i z racji funkcjonowania, których nikt nie ponosi korzyści majątkowych,
- zmiana interpretacji pojęcia sponsorignu wobec nieprofesjonalnych klubów sportowych, i wyłącznie tego sposobu pozyskiwania środków z kategorii prowadzenia działalności gospodarczej;
- zwiększenie konkurencyjności rywalizacji sportowej między klubami amatorskimi po przez poszerzenie obowiązku pomocy udzielanej przez OSiR, MOSiR i inne (np. pomoc w organizacji bądź zapewnieniu dostępu do bazy sportowej);

2) Usunięcie klubów profesjonalnych z grupy organizacji dotowanych ze środków na rozwój i krzewienie kultury fizycznej
- profesjonalne kluby sportowej powinny być utrzymywane z prowadzonej działalności gospodarczej oraz środków promocyjnych miast;
- amatorskie kluby sportowe powinny być dotowane ze środków na rozwój i krzewienie kultury fizycznej.

Ukierunkowanie przepisów w taki sposób winno wpłynąć na wzrost konkurencyjności między klubami amatorskimi, rozdział sportu amatorskiego od profesjonalnego, wyrównanie potencjalnych szans rozwoju dyscyplin sportowych zakładając jednocześnie podniesienie znaczenia osiąganych wyników we współzawodnictwie oraz skali popularności dyscypliny dla oceny efektywności działań klubów.

 

Komentarze (0)

Bądź pierwszy i dodaj komenatrz.

Odpowiadasz na komentarz użytkownika Nie odpowiadaj

Moja inicjatywa

Zapraszam do zapoznania się z proponowaną przeze mnie inicjatywą. Wyraź swoją opinię na jej temat głosując „za” lub „przeciw”. Każdy głos ma znaczenie.

Obozy szkoleniowo-sportowe - inicjatywa ustawodawcza

W dniu 22 września, działając na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o  działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa skierowaliśmy wniosek w trybie par. 2 pkt 2. Zarządzenia nr 16… więcej »

TAK NIE

Więcej pieniędzy na sport

Proponuję - w zgodzie z art. 118 ust. 2 Konstytucji RP - podjęcie obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej, dzięki której organizacje sportowe w Polsce będą miały szansę uzyskać dodatkowe środki na… więcej »

TAK NIE