Misja

Moją misją jako lobbysty działającego na rzecz środowisk sportowych, jest wywieranie skutecznego wpływu na proces stanowienia prawa i podejmowania decyzji przez organy władzy publicznej, w sprawach związanych ze sportem. Chciałbym, aby głos środowiska sportowego był słyszalny, aby sportowcy i podmioty zajmujące się sportem miały jedną, wspólną reprezentację, która mogłaby występować w imieniu całego środowiska sportowego i w ten sposób realnie wpłynąć na procesy decyzyjne, a przede wszystkim na proces stanowienia prawa.

Moim celem jest mówienie o tym, co złe w polskim systemie prawnym i co wymaga zmiany, ale przede wszystkim generowanie pomysłów dobrych i mądrych regulacji, które są pożądane i mogą przynieść korzyść całemu środowisku sportowemu. Chciałbym wskazywać i forsować rozwiązania, które stosowane są w Europie i na świecie i z powodzeniem mogłyby zostać przeniesione na grunt Polski. Przede wszystkim jednak moją misją jest włączenie w proces zmiany przepisów prawa całego środowiska sportowego, umożliwienie każdemu zgłaszania swoich postulatów i propozycji w tym zakresie, które później mógłbym przedstawiać jako głos całego środowiska sportowego, głos tak liczny, że będzie musiał zostać dostrzeżony.

Ustawodawca dał nam instrument w postaci lobbingu, który niestety w Polsce kojarzony jest z korupcją i szemranymi interesami. Chciałbym zmienić wizerunek polskiego lobbingu i pokazać, że może być narzędziem skutecznej komunikacji, forsowania słusznych racji, naświetlania problemów wymagających podjęcia inicjatywy ustawodawczej, instrumentem wskazującym słabości istniejącego systemu prawnego, ale także pokazującym możliwości korzystnych zmian.

Mam nadzieję, że moja wiedza prawnicza, wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie prawa sportowego i menedżerstwa sportowego oraz obycie w środowisku sportowym spowodują, iż zyskam uznanie jako profesjonalny i kompetentny partner do rozmów, który może wnieść wiele dobrego, reprezentując interesy tych, w imieniu których będę występował – czyli środowisk sportowych.

Dzięki platformie lobbingdlasportu każdy może zabrać głos w dyskusji, podzielić się swoimi spostrzeżeniami, przedstawić propozycje zmiany przepisów prawa i zgłosić postulaty. Zachęcam do aktywności i zapraszam do korzystania z portalu.