O mnie

Z wykształcenia jestem radcą prawnym, Absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2000 r. prowadzę Kancelarię Prawa Gospodarczego i Sportowego we Wrocławiu. Prawo sportowe było, jest i zawsze będzie obszarem mojego szczególnego zainteresowania i główną dziedziną aktywności zawodowej. Moje zamiłowanie do prawa sportowego wynika z pasji do sportu, który stanowi część mojego życia, zarówno zawodowego, jak i prywatnego.

Obecnie moja aktywność w obszarze prawa i sportu obejmuje:

  • świadczenie pomocy prawnej polskim związkom sportowym, klubom sportowym, sportowcom, trenerom, działaczom z kraju, jak i z zagranicy www.dauerman.com.pl
  • menedżerstwo sportowe www.menedzersportowy.pl
  • doradztwo finansowe i ubezpieczeniowe na rzecz środowisk sportowych www.sportconceptgroup.com
  • prowadzenie portalu poświęconego aktualnym wydarzeniom ze świata sportu w ujęciu prawa sportowego www.prawosportowe.pl
  • od niedawna lobbing na rzecz środowisk sportowych.

Dzięki dotychczasowej wieloletniej działalności i specjalizacji w prawie sportowym poznałem wszystkie prawne i pozaprawne aspekty profesjonalnego i amatorskiego uprawiania sportu. Będąc prawnikiem i menedżerem sportowców doskonale znam problemy, z jakimi borykają się zawodnicy. Prywatnie jestem mężem byłej reprezentantki naszego kraju, która przez siedemnaście lat profesjonalnie uprawiała sport na najwyższym poziomie. Świadcząc pomoc prawną związkom sportowym i klubom sportowym, poznałem wszystkie bolączki tego środowiska. Wiem z jakimi problemami boryka się środowisko sportowe i co stanowi największe trudności. Mam świadomość, iż większość z nich jest wspólna wszystkim sportowcom i klubom sportowym bo wynika z błędnych rozwiązań prawnych, z braku właściwej regulacji prawnej. Ich rozwiązanie wymaga zmiany przepisów prawnych.

Dlatego też, mając pełną znajomość świata sportu i wiedzę z zakresu prawa, postanowiłem podjąć się kolejnego wyzwania i poszerzyć swoją aktywność zawodową o lobowanie na rzecz środowisk sportowych.

Moja misja

Tomasz Dauerman